Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
Backgroud Pattern
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest

परवडणारे , वापरण्यास सुलभ, पर्यावरण अनुकूल, भूकंप विरोधी, Movable anytime any where टिकाऊपणा, पाहिजे त्या डिजाईन मध्ये बनू शकतो , कमी जागेत Construction Low energy use, सिमेंट काँक्रीटच्या घर उभारणीत जाणारा वेळ कमी करून कमी वेळात घर उभारणीसह एक्सट्रा अनेक फायदे मिळवून देणारी आमची कंपनी कमी वेळात बांधकाम व तापमान नियंत्रित करते

१. कमी वेळात बांधकाम
२. तापमान नियंत्रित
३. बांधकाम व इतर बाबतीत पाण्याचा कमी वापर
४. वाळूचा वापर नाही त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही
५. लो मेंटेनन्स
६. भविष्यात काही बदल करायचे असल्यास अत्यन्त सोपी प्रक्रिया
७. सहजतेने एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाऊ शकतो.

1. Portable cabin
2. Security Cabin
3. Site Office
4. Low Budget House
5. Labour Colony
6. And special working eco-friendly resort cottage, bungalow and farm house 1 bhk, 2 bhk, 3 bhk, 4 bhk, 5 bhk
6. And special working eco-friendly resort cottage, bungalow and farm house 1 bhk, 2 bhk, 3 bhk, 4 bhk, 5 bhk

collection-img-1
collection-img-2
collection-img-3
collection-img-3