Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
Backgroud Pattern
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest

प्रेफँब्रिकेटेड बांधकामाचे फायदे
सिविल बांधकाम पेक्षा कमी वेळात बांधकाम
पाण्याचा वापर होत नाही म्हणून पाण्याची बचत
वाळूचा वापर होत नाही म्हणून नदी च नुकसान नाही.
बांधकामात झाडे तोडण्याची गरज खूप कमी म्हणून निसर्गाची हानी होत नाही
त्याच बरोबर नैसर्गिक आपत्ती, भूकंप, पूर, भूस्खलन, यामध्ये होणारे नुकसान कमी
जागेचा कमी वापर पाहिजे त्या साईझ मध्ये बनू शकतो
एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवरून नेऊ शकतो
तापमान नियंत्रित होत
साऊंड प्रूफ आहे, वॉटरप्रूफ आहे, Fire Resistance आहे
लो मेंटेनन्स आहे

collection-img-1

Prefabricated Duplex Bunglow

collection-img-1

Frame House Prefrabricated

collection-img-1

Prefabricated Small House

collection-img-1

Prefabricated Duplex Home

collection-img-1

Prefabricate House