Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
Backgroud Pattern
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest
 • greenforest

Namdeo D. Shetye

Founder, Managing Director

Hello Audiences and Welcome to Green Housing. In the new year 2021, we have brought an eco-friendly house for all of you as it is environmentally friendly and can be built without harming nature. On the contrary, can enjoy nature increasing damage to nature in the growing hotel business is the growing cement forest and the resulting effect on your health. Peace of mind and freshness of mind in everyday stressful life for this we go out somewhere and try to spend time with each other in a place where we cannot spend time together. But there is now peace of mind or freshness in this jungle of cement concrete. We have established an eco-friendly company to complement this business wherein small businessmen can set up their own business and bring both happiness and health to the people. Can give. Nature. These eco-friendly hoses are eco-friendly , but they are also movable, so if you can move from place to place, let’s take care of nature by setting up this self-owned business so that next generation will also take care of nature be able to enjoy. Let’s thank your company etc. Green Housing. We are building eco-friendly cottage as an alternative to civil construction that is walkable. Easy to use and eco-friendly without any damage to the environment and construction in less time. Similarly, minimal damage from earthquakes or natural calamities. Durability available in your desired design. Low energy use. Less time taken and less time to build cement concrete hotel resorted for domestic and commercial use.


about-greenforet-img

नमस्कार प्रेक्षकांना इ ग्रीन हौसिंग मध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत २०२१ या नवीन वर्षात आम्ही आपल्या सर्वासाठी इको फ्रेंडली हाऊस घेऊन आलो आहोत कारण हे पर्यावरण पूरक आहे निसर्गाचे कोणती ही हानी न करता ह्याची उभारणी करता येते उलट यात निसर्गाचा आनंद ही घेता वाढत्या हॉटेल व्यवसाय मध्ये होतं असलेलं निसर्गाचे नुकसान वाढती सिमेंट ची जंगल आणि याचा परिणाम आपल्या आरोग्यावर आणि रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात मनाला पाहिजे असलेली शांतता आणि आरोग्य या साठी आपण कुठेतरी बाहेर जातो एकमेकांना एकाच घरात राहून न देता येणारा वेळ अश्या ठिकाणी जाऊन देण्याचा प्रयत्न पण या सिमेंट कॉंक्रिट च्या जंगलात ना शांतता भेटे ना आरोग्य म्हणून आम्ही या व्यवसायाला पूरक अशी इको फ्रेंडली हाऊस या कंपनी ची स्थापन केली आहे ज्या मध्ये छोटे छोटे व्यावसायिक पण स्वतः चा मालकी व्यवसाय उभा करून लोकांना निसर्गामध्ये आनंद आणि आरोग्य दोन्ही देऊ शकतात हे इको फ्रेंडली हाऊस पर्यावरण पूरक तर आहेतच पण त्या बरोबर ते Moveble आहोत म्हणजे एक जागेवरून दुसऱ्या जागेवरून नेऊ शकतो तर मग या स्व मालकीचा व्यवसाय उभारून निसर्गाचं सांभाळ करूया जेणेकरून येणाऱ्या पिढीला सुद्धा निसर्गाचा आनंद मनसोक्त घेता येईल निसर्गाच्या हाकेला हाक देता येईल मग या याची सुरुवात आपल्या पासून करूया . Civil Construction ला पर्याय म्हणून आम्ही इको- फ्रेंड्ली cottaje बनवत आहोत. जे moveable आहे. वापरणास सुलभ आहे पर्यावणाला कुठली हि हानी न करता पर्यावरण अनुकूल बांधकाम व कमी वेळात होणार बांधकाम. त्याच प्रमाणे भूकंप किंवा निसर्ग संकटांनी कमीत कमी नुकसान, टिकाऊपणा . आपल्याला हव्या त्या design मध्ये उपलब्ध . Low Engery Use. सिमेंट कांक्रीटचे घर व व्यवसायिक वापरासाठी हॉटेल बांधकाम उभारणीत जाणारा वेळ कमी करून वेळात बांधकाम